Analiza wody

Woda jest podstawowym składnikiem niezbędnym do życia. Jakość wody determinuję kondycję organizmów, wpływa na procesy chemiczne i przemysłowe. W dzisiejszych czasach gdzie zanieczyszczenie środowiska jest coraz większe warto monitorować skład chemiczny i parametry wody.

Obecnie w w usłudze mamy:

  • analizę pierwiastkową wody,
  • analizę parametrów fizykochemicznych (refrakcja, pH, potencjał utleniająco-redukcyjny – redox – ORP, UV-VIS, Fluorescencja),
  • kolejne analizy według potrzeby wprowadzamy na rynek,
  • badania naukowe, wdrożeniowe.

Usługi i produktu opracowane znajdują się w naszym sklepie.

U nas nie tylko dostajesz informację ale także wiedzę co można dalej wykonać aby poprawić lub zastosować wyniki.

Analizę pierwiastkowa jest to główny element naszej działalności.