Analiza pierwiastkowa

Zajmujemy się analizą substancji pod kątem składu pierwiastkowego oraz badaniem struktur. Dzięki informacjom zdobytym z analiz możliwe jest lepsze zrozumienie zachodzących procesów i dobieranie właściwych warunków.

Pierwiastki

Pierwiastki chemicznie, obecnie znanych jest 118, nasza analiza obejmuje obecnie aż 31+ pierwiastków (srebro -Ag, glin -Al, arsen -As, bor -B, bar – Ba, bizmut -Bi, wapń – Ca, kadm – Cd, kobalt – Co, chrom – Cr, miedź – Cu, żelazo – Fe, gal – Ga, rtęć -Hg, potas -K, lit -Li, magnez – Mg, mangan – Mn, molibden – Mo, sód – Na, nikiel – Ni, fosfor – P, ołów – Pb, rubid -Rb, siarka – S, skand – Sc, selen – Se, krzem – Si, stront -Sr, wanad -V, cynk – Zn, jod – I) oraz dodatkowe pierwiastki, które nie występują w naturze. Pracujemy nad analizą kolejnych pierwiastków chemicznych.

Pierwiastki można podzielić ze względów funkcje biologiczne na makroelementy, mikroelementy, ultraelementy. Pełnią one pełnią w organizmie rożne role od budulcowych (np.: wapń, fosfor), transportowych (np.: żelazo w hemoglobinie), katalitycznych (różne enzymy zawierają metale np.: miedź, selen), a nawet w przekazywaniu informacji drogą nerwową (np.: potas, sód). Można powiedzieć, że w każdym organizmie jest „prawie” cała tablica pierwiastków chemicznych (niektóre jako zanieczyszczenia w bardzo małym stężeniu i bez znaczącej roli).

Oprócz biologicznego wpływu pierwiastków na organizmy żywe są one elementarnym budulcem każdej znanej materii, to dzięki połączeniom w związki oraz struktury krystaliczne tworzą otaczającą rzeczywistość.

Badamy:

  • Skupiamy się na analizie WODY jako jedną z podstawowych dróg dostarczania substancji mineralnych. Normy państwowe na wodę definiują jedynie maksymalne dawki tych pierwiastków. Obraz pierwiastkowy składu wody zależy głównie od lokalnego źródła oraz technologii dostarczenia wody. Dlatego warto mieć świadomość, jaką wodę pijemy i dostarczamy do procesów technologicznych. Dzięki naszym informacjom o składzie wody możemy unikać niepożądanych zanieczyszczeń wtórnych – czyli takich pomiędzy źródłem a ujęciem.
  • parametry fizykochemiczne wody takie jak potencjał redoks (oksydacyjno-redukcyjny, utleniania–redukcji), pH, refrakcję, badania mikroskopowe osadów,
  • Analiza toksyczności.
  • Analizę związków chemicznych.
  • Analizę technologiczną.

PO CO?

Informacja o składzie wody pokazuje jakie pierwiastki są w nadmiarze a jakich brakuje. Suplementacje pierwiastków „standardowo” może powodować przekroczenie optymalnych dawek pierwiastków dla organizmu, które występują bogato w wodzie i pożywieniu. Można, także pokazać niedobory. Dzięki wiedzy można poprawić kondycje (medycyna personalizowana) lub zoptymalizować technologię (weterynaria personalizowana, przemysł).

DLA KOGO

Nasza usługa skierowana jest do różnych grup:

– osoby prywatne  – które chcą zbadać wodę ze swego ujęcia, wykluczyć zanieczyszczenia metalami ciężkimi, wykluczyć zanieczyszczenia wtórne lub dobrać tak dzienne zapotrzebowanie na minerały, aby uwzględnić źródło, jakim jest woda pita w domu lub w pracy. Osoby te dostają również informację o pierwiastkach, rekomendacje, rozwiązania problemów lub polecamy do kogo najlepiej się udać, aby zadbać właściwie o zdrowie.  Więcej w przypadkach, którym pomogliśmy.

– trenerzy personalni, lekarze, dietetycy, dermatolodzy – osoby, które pomagają innym dbać o zdrowie i kondycję. Poznanie składu podstawowego czynnika zdrowotnego jakim jest woda, którą spożywa osoba pozwala lepiej poznać bilans jonowy. Już wkrótce analizę rozszerzymy o mocz, co także umożliwi poznanie zachowania się organizmu. Informację o tym co osoby piją, w czym się myją  – pozwala pomóc osobie bezpośrednio poprzez suplementacje lub zastosowanie różnych technologii. Więcej w przypadkach, którym pomogliśmy.

– producenci żywności, rolnicy – aby określić, czy woda pobierana lokalnie nie zawiera niepożądanych minerałów oraz zoptymalizować, poprawić produkcję pod kątem zdrowszych zwierząt. Także hodowcy roślin szklarniowych – hydroponika. (więcej).

– firmy oferujące systemy oczyszczania, uzdatniania wody – Firmy te mogą zbadać efektywność systemów i przekonywać swoich klientów. Poza tym, jeżeli wiemy, że dany produkt jest najwyższej jakości, to także polecamy go swoim klientom . Więcej w przypadkach, którym pomogliśmy.

KTO WYKONUJE:

Dział Badawczy firmy Rootinnovation sp. z.o.o. Oczywiście merytoryczne opracowanie tego zagadnienia nie mogłoby się obejść bez szerokich konsultacji, badań przeprowadzonych w uczelniach, ośrodkach hodowli, naukowcach z firm zewnętrznych. Chcemy zauważyć, że analiza wciąż jest rozszerzana o nowe pierwiastki, pola eksploatacji i parametry. Jak chodzi o metodykę oraz pomoc w dobraniu dodatków żywnościowych, to wciąż jest opracowywana do określonych produkcji. Firma Rootinnovation została założona w 2012 jako spin-off zajmującą się matabolomiką i przetwarzaniem danych, nowoczesnym podejściem do badań. Więcej na stronie www.rootinnovation.com