Analiza powietrza

Ciągłe zanieczyszczenia powietrza oraz wymogi technologiczne uruchomiły naszą aktywność w obszarze badań powietrza. Nie tylko zanieczyszczenie klasyfikowane jako rodzaj pyłów (np.: PM10, PM2,5) ale  jego skład jest w naszym zainteresowaniu. Jest to bardzo ważne, ponieważ zanieczyszczenie np.: gleby pyłem z metalami ciężkimi jest bardziej uciążliwe niż pyłami organicznymi. Oprócz pyłów prowadzimy badania składu powietrza w celu optymalizacji produkcji, czy warunków bytowych. Obecnie do każdego zamówienia podchodzimy indywidualnie.

Oferujemy:

  • Analiza powietrza i aktywny monitoring,
  • Analiza pierwiastkowa pyłów.