F.A.Q – Najczęściej zadawane pytania

F.A.Q – Najczęściej zadawane pytania

Skąd się biorą pierwiastki w wodzie? Woda składa się z dwóch pierwiastków wodoru i tlenu (H2O). Wodzie pitnej są rozpuszczone związki chemiczne – głównie nieorganiczne. Pochodzą one naturalnie z ujęcia wody, powietrza czy z procesu oczyszczania. Przeważnie są to naturalne związki nieszkodliwe, a niektóre wręcz niezbędne dla organizmu. Niektóre związki pochodzą z zanieczyszczenia wtórnego. MogąWięcej oF.A.Q – Najczęściej zadawane pytania[…]